Psykoterapi

Psykoterapi föregår vanligtvis mellan två personer, en terapeut och en patient. Vi sitter i varsin stol under tiden vi är tillsammans och använder den till att prata om teman som är viktiga för dig. Jag kommer fråga öppna frågor och reflektera högt tillsammans med dig om det som kommer fram. Möjligtvis kommer jag med nya perspektiv på det du upplever eller kanske jag kommer utmana dig när jag menar du är redo för det.

Mötet mellan oss varar i en timme och jag vill att du ska känna dig bekväm med att vara tillsammans i rummet. Jag kommer adressera relationen mellan oss och utforska hur du upplever den och jag kommer tillsammans med dig utarbeta mål för terapin och hur vi ska arbeta för att nå de.