Förbereda provspelning

 

Genom samtal kan vi kan titta på hur du förbereder dig inför provspelningar du har framför dig.

Det kan handla om det instrumentaltekniska. Något som kan innebära att vi lägger upp en realistisk övningsplan fram mot provspelningsdagen. Utforskar hur du övar in repertoar. Hur du kan bete dig på själva provspelningsdagen för att du ska prestera optimalt.

Det kan handla om det mentala arbetet kring självförtroende och självbild i anknytning till instrumentet och hur erfarenheter från övriga livet påverkar dig.

Det kan också handla om hantering av stress och förväntningar från dig själv och andra. Eller vi kan bearbeta ångest, trista tankar eller ensamhet som kan uppstå i prosessen fram mot ett jobb. Eller vi kan försöka hantera dårliga provspelningserfarenheter som du tycker påverkar dig när du egentligen behöver blicka framåt.