Om mig

Jag heter Guro Pettersen och har utbildning som psykolog från Universitet i Oslo. Med legitimation som psykolog i både Norge och Sverige har jag rätt till att driva hälsovård med alla plikter och skyldigheter som Socialstyrelsen anger. Bland annat innebär detta att all kontakt mellan oss är underlagt sekretess.

Jag har haft min legitimation i Sverige sedan 2017 och har arbetat med ångest och depression vid en privatmottagning i Stockholm innan jag startade eget företag under 2017. Under studietiden praktiserade jag som terapeut vid en alkoholberoendemottagning och har erfarenheter av problematik relaterat til detta.

Jag har en dubbelkompetens som fast anställd musiker i Kungliga Hovkapellet vid Kungliga Operan i Stockholm. Bak denna tjänsten ligger mängder med hårt arbete som student och därefter frilansande musiker i Skandinavien och Storbritannien. Jag har mycket erfarenhet av vad det vill säga att prestera på hög och (upplevd) låg nivå som musiker och hur detta påverkar ens liv och psyke. Något jag tror gynnar mitt virke som psykolog.

Jag är norsk, men bor i Stockholm sedan 2016. Svenska, norska och engelska är språk jag beherskar väl i professionell sammanhang.

Som medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna är min verksamhet förskarad. Jag är registrerat som privat vårdgivare hos IVO och arbetar därmed efter patientsäkerhetslagen. Jag har också skyldighet att skriva journal.

Psykolog