Min inriktning

Genom en lång utbildning har jag kännedom till de flesta terapiinriktningar inom psykoterapi. Jag har fördjupat mig i integrativ psykoterapi. Något som betyder att jag hämtar in och förenar kunskap, metoder och tekniker från olika teoretiska riktningar inom psykologin för att anpassa behandling til den pasient jag möter. Det kan vara element från kognitiv beteende terapi (KBT), dynamisk terapi etc.

Som terapeut tar jag utgångspunkt i relationen vi skapar tillsammans i terapirummet och försöker jobba mot ny insikt relaterat till dina utmaningar genom att fokusera på känslor, beteende och tankar.

Viktiga perspektiv jag har med mig är: Kunnskap om anknytning och tidiga erfarenheter av relationer till andra. Kroppens språk och signaler i terapirummet och hur de kan relateras till känslor och erfarenheter från tidigare. Och kunnskap om emotionsreglering som en viktig färdighet man behöver genom hela livet och som lärs i relation med andra.