Välkommen hit

Jag är en legitimerat psykolog som är utbildat till att hjälpa människor få till ändringar i sitt liv. Genom psykoterapi arbetar vi tillsammans med att utforska vad det är som skapar och upprätthåller dina problem eller som står i vägen för din utveckling. Vi tittar på hur känslor, tankar och beteende påverkar ditt mående i vardagen och dina relationer till andra. Och så försöker vi hitta sätt att ändra det som känns svårt till något som är bättre. Vi kan titta på viktiga händelser och teman i ditt liv som plågar dig och tar för mycket plats. För att komma i dialog om hur jag bäst kan hjälpa dig, så är du välkommen till att kontakta mig här.

Psykoterapi med en leg.psykolog är en investering i egen hälsa som har vetenskaplig dokumenterat effekt på psykiska utmaningar. Les mera här om du är nyfiken på vilka teoretiska perspektiv jag arbetar utifrån.