Välkommen hit

Jag är en legitimerat psykolog som är utbildat till att hjälpa människor få till ändringar i sitt liv. Genom psykoterapi arbetar vi tillsammans med att utforska vad det är som skapar och upprätthåller dina problem, eller som står i vägen för din utveckling. Vi tittar på hur känslor, tankar och beteende påverkar ditt mående i vardagen och dina relationer till andra. Sen försöker vi hitta sätt att ändra det som känns svårt till något som är bättre. Vi kan titta på viktiga händelser och teman i ditt liv som plågar dig och tar för mycket plats. För att komma i dialog om hur jag bäst kan hjälpa dig, så är du välkommen till att kontakta mig här.

Psykoterapi med en leg.psykolog är en investering i egen hälsa som har vetenskaplig dokumenterat effekt på psykiska utmaningar. Les mera här om du är nyfiken på vilka teoretiska perspektiv jag arbetar utifrån.