Musikerhälsa

Professionella musiker möter i sitt yrkesliv situationer som kan vara annorlunda från andra yrken. Att alltid skulla prestera i jobbsammanhang kräver att man håller sig i form både psykiskt, fysiskt och instrumentaltekniskt.

Omständigheter utanför musiken kan påverka de konstnärliga resultat, möjligheten till att nå karriärmål och motivationen man behöver för att hålla sig på den nivå man behöver.

Dessutom finns det problem relaterat till det sociala umgänget mellan musiker. Droger och alkoholkonsumtion kan fort bli ett problem om det används för at reglera stress.

Genom samtal kan vi utforska hur du kan få det bättre och hur du kan fortsätta utveckla dig i framtiden.